Teamleider en Oudsten

Mark en Desiree Stoffels

Oudsten Kinderwerk, Beheer en Penningmeester

Arjen en Trea Ravesloot

Onderwijs en huisgroepen

Diakenen en coördinatoren

Koos en Saskia de Meij

Herderlijke zorg