Teamleider en Oudsten

Willem en Martha Plaizier

Voorganger / Teamleider

Arjen en Trea Ravesloot

Oudsten herdelijke zorg en huisgroepen

Bert en Bianca hoving

Oudsten Evangelisatie en Zending

Maarten en Carola de Meij

Oudsten Worship, Jeugd en Tienerwerk

Mark en Desiree Stoffels

Oudsten Kinderwerk, Beheer en Penningmeester

Diakenen en coördinatoren

Koos en Saskia de Meij

Diaken Pastoraat en Huisgroepen

Peter Kamstra

ICT en website