Wil jij financieel bijdragen aan de Alphakerk dan kun je een gift overmaken

Je kunt een gift per bank overmaken. Dit kan naar
NL50ABNA0470145080
T.n.v. Alphakerk Amstelland

Is je gift voor een speciaal project, vermeldt dit er dan duidelijk bij.

De Alphakerk is geregistreerd als ANBI. Dit betekent dat je gift aftrekbaar is van de belasting.
Er zijn echter wel een aantal beperkingen bij de aftrek van giften:

  • Er geldt een drempel van 1% van je inkomen, dat bedrag is niet aftrekbaar
  • Er geldt een maximum aan de aftrek van 10% van je inkomen

Geef je meer dan 10% van je drempelinkomen per jaar aan goede doelen, dan is het te overwegen om op een andere manier te geven, zodat je mogelijk kunt profiteren van extra belastingvoordeel. Eén van de mogelijkheden is de periodieke gift. Giften in deze vorm kennen geen drempel van je inkomen en ook geen maximum. Op deze manier zijn je giften 100% fiscaal aftrekbaar. Voorwaarde is wel dat er jaarlijks voor minimaal vijf jaar, een vast bedrag wordt gegeven en dat dit in een onderlinge overeenkomst wordt vastgelegd.

Wil je een periodieke gift regelen, dan kun je op de website van de Belastingdienst het formulier ‘periodieke gift in geld’ downloaden. Het ingevulde formulier stuur je naar financien@alphakerk.nl zodat het ondertekend geretourneerd kan worden.

Wanneer je vragen hebt over geven aan de Alphakerk, dan kun je altijd contact opnemen met de penningmeester via financien@alphakerk.nl.